top of page

Панорама Риск Мениджмънт

Eкспертен Център

Управление и Финансиране на Риска

За нас

За нас

Панорама Риск Мениджмънт е първия по рода си експертен център по управление и финансиране на риска в България.

Поради климатичните изменения, Европа е изправена пред зачестяващи и засилващи се природни бедствия. Нашата мисия е България да се превърне в най- устойчивата на природни бедствия страна в Европейския Съюз до 2030 г. и с това значително да се повиши качеството на живот в страната. За да постигнем това, ние ще взаимстваме от и разпространяваме най-добри световни практики в управлението и финансирането на риска.

Цели

star.png

Популяризиране ползата от застраховане на частни, публични и корпоративни рискове с цел укрепване устойчивостта при бедствия

star.png

Повишаване на застрахователната пенетрация с цел предотвратяване на дълготрайни финансови загуби и повишаване на финансовата устойчивост на частните лица и фирми

star.png

Повишаване нивото на знанието относно различните застрахователни продукти и тяхното приложение

star.png

Спомагане разбирането на бизнеса за засягащите ги рискове и съответните начини за споделянето им в настоящата динамична и непредвидима среда

Екип

Екип

Наталия Тодорова, ACII

Блог

Блог

Контати

Контакти

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr Social Icon
bottom of page