top of page

Цели

star.png

Популяризиране ползата от застраховане на частни, публични и корпоративни рискове с цел укрепване устойчивостта при бедствия

star.png

Повишаване нивото на знанието относно различните застрахователни продукти и тяхното приложение

star.png

Повишаване на застрахователната пенетрация с цел предотвратяване на дълготрайни финансови загуби и повишаване на финансовата устойчивост на частните лица и фирми

star.png

Спомагане разбирането на бизнеса за засягащите ги рискове и съответните начини за споделянето им в настоящата динамична и непредвидима среда

bottom of page