top of page

Услуги

Панорама Риск Мениджмънт не е застрахователен брокер и не предоставя застрахователни продукти или услуги

За бизнеса:

 • Анализ и оценка на риска на компанията или за определен проект

 • Изготвяне на стратегия и програма по финансиране на риска

 • Поддържане и подновяване на програмата по финансиране на риска

 • Събиране и анализ на застрахователна информация за представяне към брокера

 • Помощ при подбор на корпоративен застрахователен брокер

 • Управлние на риска възникващ от сключване на договорни отношения

 • Разработване на сценарии за тестване на предложените застрахователни продукти

 • Провеждане обучения на персонала

 • Изготвяне на спомагателни материали

За публичния и неправителствения сектор, както и секторни сдружения:

 • Анализ и мониторинг на рисковете пред които са изправени гражданите в дадената община и разработване на проекти за справяне с тези рискове

 • Разработване на проекти за постигане на или повишаване апетита на застрахователната индустрия за застраховане на дадени рискове (Публично-Частно Партньорство)

bottom of page