top of page

За нас

Панорама Риск Мениджмънт е първия по рода си експертен център по управление и финансиране на риска в България.

Поради климатичните изменения, Европа е изправена пред зачестяващи и засилващи се природни бедствия. Нашата мисия е България да се превърне в най- устойчивата на природни бедствия страна в Европейския Съюз до 2030 г. и с това значително да се повиши качеството на живот в страната. За да постигнем това, ние ще взаимстваме от и разпространяваме най-добри световни практики в управлението и финансирането на риска.

Наша цел е да обединим знанията и дейностите на публичния, частния и неправителствения сектор с тези на застрахователната индустрия и академичното общество, за да повишим осведомеността на българското население за рисковете пред които са изправени и ползата от тяхното застраховане.

 

Застраховката няма да предотврати земетресение, наводнение или градушки, но високата застрахователната култура на обществото и вследствие високата застрахователната пенетрация, значително ще намалят финансовите последици от катастрофични събития за гражданите, бизнеса и държавата. 

Застрахователната индустрия е с най- дълъг опит в управлението на риска (Застрахователният пазар Лойдс е създаден около 1686 г.) и следователно би могла да предостави много полезни знания, опит и стимули за по- доброто управление на риска на гражданско, бизнес и държавно ниво.

bottom of page